Skip to content

95% gehonoreerd

De meeste geldverstrekkers staan niet te trappelen om met VvE’en leningen aan te gaan. Er is geen onderpand en de besluitvorming bij veel verenigingen verloopt doorgaans traag. Veel geldverstrekkers zijn daar niet op ingericht en het kost hen teveel overleg en tijd.

-  Vve Finance werkt samen met Ribank die dergelijke transacties wel aangaat omdat
    VvE Finance de hele aanvraagprocedure kant en klaar voorbereidt
-  VvE Finance versnelt daarmee tevens de besluitvorming binnen de VvE
-  op basis van een aanvraag worden alle benodigde gegevens al verwerkt
    in een compleet financieringsvoorstel en kan het VvE bestuur dit in een keer
    aan de leden ter goedkeuring voorleggen
-  tussentijdse vergaderingen zijn daarmee in principe overbodig
-  door VvE Finance verzorgde aanvragen worden, na goedkeuring door een
   gekwalificeerde meerderheid van de VvE, in 95% van de gevallen gehonoreerd.