Skip to content

Geen uitstel

Lastige tijdrovende procedures bij kredietaanvragen blijken vaak de reden voor een VvE om renovatie of groot onderhoud voor zich uit te schuiven. Naast uiteraard onvoldoende eigen middelen of de wens de eigen reserve op peil te houden. Met alle gevolgen van dien. Door uitstel nemen de onderhoudskosten praktisch altijd toe en uiteindelijk wordt de VvE genoodzaakt om, last minute,  met vaak ongunstiger financieringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bij VvE Finance gaat de acceptatie van een financiering niet alleen snel als onderhoud direct nodig is maar garandeert tevens een doorlopende kredietfaciliteit. Voor onderhoud in fasen of toekomstige renovatie. Op elk moment is er financieringsruimte, terwijl financieringskosten,  fiscale voordelen, prijspeil van de werkzaamheden en planning optimaal onder controle van het bestuur en  de leden blijven.