Skip to content


Als er  niet voldoende in kas is en achterstallig onderhoud toch dringend moet plaatsvinden, biedt externe financiering een oplossing. In vrijwel alle gevallen is een langdurige financiering mogelijk. 
In een artikel uit VvE magazine (augustus 2009)  behandelt Prof. mr. A.A. van Velten de voornaamste juridische aspecten waarmee een VvE rekening moet houden.

U kunt hier het complete artikel downloaden.